2015-2016 Özel Eğitim Kurumları İstatistik Formları

2015-2016 MEB eğitim istatistiklerini kasım ayı bütçe görüşmelerine yetiştirebilmek, eğitimi planlama ve uygulama  aşamasında istatistiki amaçlarla kullanmak, Eğitim İstatistikleri Yıllığı’nda yayınlamak, kamuyu, ilgili kurum ve kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla ekte hazırlanan 2015-2016 öğretim yılı istatistiki tabloların kurumunuzca doldurularak 12 Ekim 2015 tarihine kadar Müdürlüğümüze  posta, faks veya e-mail yolu ile iletilmesi gerekmektedir. (Ayrıca özel ilkokul ve kolejlerde cinsiyet ve sınıf bazında yeni kayıt olan öğrencilerle, sınıf tekrarı yapan öğrenciler ve okulu terk eden öğrenciler üzerine de veri toplama yoluna gidilmesi istenildiğinde verilerin dairemize iletilmesi gerekmektedir. )

Devletin insan kaynakları ile  posta, faks, e-posta, telefon vb. iletişim araçlarının verimli ve  asgari düzeyde kullanımı açısından, istatistik tablolarının özellikle zamanında, tam, doğru ve tutarlı olacak şekilde iletilmesi hususunda duyarlı davranılması önem arzetmektedir.