Eğitim İstatistik Yıllığı

2019 - 2020 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim İstatistikleri Yıllığı

2019 - 2020 Öğretim Yılı Eğitim İstatistikleri Yıllığı ektedir.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI İSTATİSTİK BİLGİ FORMLARI

Tüm Özel Öğretim Kurumlarına, 

 Eğitim istatistiklerini oluşturmak, eğitimi planlama ve uygulama  aşamasında istatistiki amaçlarla kullanmak, eğitim istatistikleri yıllığında yayınlamak suretiyle kamuyu, ilgili kurum ve kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla ekte hazırlanan  istatistik bilgi formlarının en geç Ekim ayının ilk haftası Müdürlüğümüze  iletilmesi gerekmektedir.

2018-2019 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim İstatistikleri Yıllığı

2018-2019 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI İSTATİSTİK BİLGİ FORMLARI

2017-2018 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim İstatistikleri Yıllığı

2017-2018 İSTATİSTİK DUYURUSU VE İSTATİSTİK FORMLARI

2016-2017 K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim İstatistikleri Yıllığı

2016-2017 İstatistik Duyurusu ve Formları

Tüm Özel Öğretim Kurumlarına, 

 2016-2017 MEB eğitim istatistiklerini oluşturmak, eğitimi planlama ve uygulama  aşamasında istatistiki amaçlarla kullanmak, Eğitim İstatistikleri Yıllığı’nda yayınlamak, suretiyle kamuyu, ilgili kurum ve kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla ekte hazırlanan 2016-2017 öğretim yılı istatistiki tabloların doldurularak en geç 12 Ekim 2016 tarihine kadar Müdürlüğümüze  posta, faks veya e-mail yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

2015-2016 Özel Eğitim Kurumları İstatistik Formları

2015-2016 MEB eğitim istatistiklerini kasım ayı bütçe görüşmelerine yetiştirebilmek, eğitimi planlama ve uygulama  aşamasında istatistiki amaçlarla kullanmak, Eğitim İstatistikleri Yıllığı’nda yayınlamak, kamuyu, ilgili kurum ve kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla ekte hazırlanan 2015-2016 öğretim yılı istatistiki tabloların kurumunuzca doldurularak 12 Ekim 2015 tarihine kadar Müdürlüğümüze  posta, faks veya e-mail yolu ile iletilmesi gerekmektedir. (Ayrıca özel ilkokul ve kolejlerde cinsiyet ve sınıf bazında yeni kayıt olan öğrencilerle, sınıf tekrarı yapan öğrenciler ve okulu terk eden öğrenciler üzerine de veri toplama yoluna gidilmesi istenildiğinde verilerin dairemize iletilmesi gerekmektedir. )

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim İstatistik Yıllıkları

   Bakanlığımız bünyesinde eğitim istatistikleri ilk kez 2008 yılından itibaren sistematik ve sürekli bir zeminde derlenmeye başlanmış, geçmiş yıllara ait çalışmalar yapılmış, takip eden yıllarda  örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki tüm okul ve kurumlara ait  Harita Dairesi resmi yerleşim listelerine göre ilçe, bucak merkezi, köy ve mahalle bazında veritabanları oluşturulmuş, eğitimi planlama, uygulama aşamalarına destek verme, kullanıcıları çağın gereksinimleri doğrultusunda bilgilendirme anlayışı ile ilk kez 2010 yılında başlatılan bir çalışma ile de resmi ve özel okul ve kurumlar Google Earth’de konumlandırılmış ve (ilk etapta) tüm resmi okulların Harita Dairesi işbirliği ile genel ve bölgesel haritaları çıkarılmış olup, sürekli bir zeminde güncellenmektedir.

RSS - Eğitim İstatistik Yıllığı beslemesine abone olun.