ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI İSTATİSTİK BİLGİ FORMLARI

Tüm Özel Öğretim Kurumlarına, 

 Eğitim istatistiklerini oluşturmak, eğitimi planlama ve uygulama  aşamasında istatistiki amaçlarla kullanmak, eğitim istatistikleri yıllığında yayınlamak suretiyle kamuyu, ilgili kurum ve kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla ekte hazırlanan  istatistik bilgi formlarının en geç Ekim ayının ilk haftası Müdürlüğümüze  iletilmesi gerekmektedir.

Devletin insan kaynakları ile iletişim araçlarının verimli ve  asgari düzeyde kullanımı açısından, istatistik tablolarının zamanında, doğru, tutarlı ve eksiksiz bir şekilde doldurulup iletilmesi hususunda duyarlı davranılması önem arzetmektedir.

 İstatistik Bilgi Formları

FORM 1 : BAĞIMSIZ ANAOKULLARI
FORM 2 : İLKOKULA BAĞLI ANAOKULLARI
FORM 3: UYGULAMA ANAOKULLARI (MTÖD)
FORM 4: İLKOKULLAR
FORM 5: KOLEJLER
FORM 6: ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ
FORM 7: DERSHANE, KURS YERİ VE ETÜT MERKEZLERİ

 İletişim               

e-mail :   eohd@mebnet.net /ozelkurumlarsubesi@gmail.com
Tel       : 2271731(21) –- 2279677 -- 2283136(610)
Faks     : 2287731- 2270572