ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

TÜM OKULLARIN DİKKATİNE;

Okul Spor Kolları Tüzüğü Beşinci Kısım 13.maddenin 7.bendine istinaden Müsabakalarda 1(bir) Yönetici ve en az 1(bir) en fazla 2(iki) öğretmen takımın başında hazır olmak zorundadır.1(bir)idareci ve en az 1(bir) en fazla 2(iki)  öğretmen her ikisi de takımın başında hazır değilse müsabakaya alınmayacak,hükmen tescil edilir. 

Tüm branşlarda genelgede yayınlanan yukardaki maddenin gerektirdiği ceza uygulanacaktır.

Eğer yönetici (müdür veya müdür muavini) yoksa yönetici olarak sahada görevli olacak kişi okul idaresi tarafından  Beden Eğitimi öğretmeni dışında herhangi bir öğretmen olacaktır.