2016-2017 İstatistik Duyurusu ve Formları

Tüm Özel Öğretim Kurumlarına, 

 2016-2017 MEB eğitim istatistiklerini oluşturmak, eğitimi planlama ve uygulama  aşamasında istatistiki amaçlarla kullanmak, Eğitim İstatistikleri Yıllığı’nda yayınlamak, suretiyle kamuyu, ilgili kurum ve kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla ekte hazırlanan 2016-2017 öğretim yılı istatistiki tabloların doldurularak en geç 12 Ekim 2016 tarihine kadar Müdürlüğümüze  posta, faks veya e-mail yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

Devletin insan kaynakları ile  posta, faks, e-posta, telefon vb. iletişim araçlarının verimli ve  asgari düzeyde kullanımı açısından, istatistik tablolarının özellikle zamanında, tam, doğru ve tutarlı olacak şekilde iletilmesi hususunda duyarlı davranılması önem arzetmektedir.

 Ek:

FORM 1 : BAĞIMSIZ ANAOKULU VE ETÜTLER
FORM 2 : İLKOKULA BAĞLI ANAOKULLARI
FORM 3: UYGULAMA ANAOKULLARI (MTÖD)
FORM 4: İLKOKULLAR
FORM 5: KOLEJLER
FORM 6: ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ
FORM 7: DERSHANE, KURS YERİ VE ETÜT MERKEZLERİ

İletişim :               

e-mail:   eohd@mebnet.net
Tel: 22 71731(21) – 22 83136 (610) - 2279677
Faks:      22 87731-22 70572